Πηγή: Χρυσόστομος Σταμούλης, Τι είναι το ανθρώπινο;

Advertisements