Παρουσιάζει ο ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης.
Λευκωσία 24 Απριλίου 2009. Ίδρυμα ARTos.
(Χ.Σταμούλης, Η γυναίκα του Λωτ και η σύγχρονη θεολογία, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2008).

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1bbn_Zc4ER4

Advertisements