«Διότι επιτέλους υπάρχουν και μερικά απαίσια πράγματα βυζαντινά, τα οποία καλό θα ήταν να λείπουν στο Βυζάντιο και καλύτερα να λείψουν σήμερα. Τα πείσματα, οι φανατισμοί, όλα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με την μεγάλη θρησκευτική κληρονομιά που συνέχισε από την αρχαιότητα το Βυζάντιο και διέδωσε στην επερχόμενη ανθρωπότητα και σε μας τους ίδιους. Ένας τυφλός εθνικισμός με βάση την οκνηρία, την απροθυμία και το πείσμα είναι χειρότερος από έναν χωρίς εθνικισμούς και χωρίς εθνικές μεγαλομανίες βίο»,

Γ. Τσαρούχης, Γιαννούλης Χαλεπάς,

Μάτην ωνείδισαν την ψυχήν μου, σ. 12,13.

 

Advertisements